Fönsterrenovering stockholm

Vi är experter på fönsterrenovering i Stockholm

Vi genomför ett noggrant och grundligt fönsterarbete- Allt från slipning, borttagning av kitt och rötskador. Alla fönster som renoveras återskapas till dess forna charm och funktion. 

Så här jobbar vi

Visste du att det lönar sig med en fönsterrenovering?

I många äldre hus är fönstren tillverkade av kärnvirke som är bra på att stå emot både väder och vind – ju mer kärnvirke fönsterbågarna består av desto bättre och hållbarare är de. Med andra ord bevara det gamla och byt inte ut utan låt oss genomföra en fönsterrenovering.

En smidig och effektiv kundupplevelse med vår Fönsterapp

När ni är kund och arbetet påbörjas följer ni projektet i realtid via vår app. Vi registrerar varje enskilt fönster som ska behandlas och vilka arbetsmoment som ska utföras. Ni får även information om vilka etapper som ingår i projektet, produktblad för använt material och löpande egenkontroller med en sammanställning vid projektets slut.

Ta del av vår steg för steg manual

Fönsterrenovering Stockholm

Fönsterrenovering innebär inte bara en vacker finish tillsammans med sitt ursprungliga utseende utan även att uppvärmningskostnaden blir lägre och temperaturen i rummet blir jämnare. Anledningen är att ofta är den befintliga tätningen mellan karm och båge är dålig och behöver bytas ut vilket vi ordnar i samband med en fönsterrenovering.

En fönsterrenovering är en långsiktig investering som betalar sig direkt och ger fler positiva värden såsom att värmeläckaget minskar genom fönstren och att inomhusklimatet blir behagligare och stabilare. 

Efter arbetet är avslutat är era fönster underhållsfria cirka 5 år beroende på hur omfattande fönsterrenovering ni fått av oss.

Ta kontakt med oss eller se våra tidigare referensprojekt enligt nedan!

Byt fönsterglas i samband med en fönsterrenovering

I samband med en fönsterrenovering ser vi över behovet av att byta fönsterglas och ger våra rekommendationer beroende på den särskilda platsen där bytet av fönsterglas sker på. Vi tillhandahåller olika glastyper och arbetar främst med nedan fönsterglas:

Energiglas är ett fönsterglas med många fördelar. Energiglas är ett mycket tunt glas på 4mm. Genom att kombinera rätt fönsterglas minskar kallraset väsentligt och även uppvärmningskostnaden.

Bullerglas är ljuddämpande och hindrar utomhusljuden att komma in. Bor ni nära en hårt trafikerad gata eller där många störningsmoment är intill liggande kan ljudlamellglas vara att föredra. 

Isolerglas ökar energieffektiviteten i byggnader samtidigt som det skapar möjligheter att glasa stora ytor. Den här sortens fönsterglas har en uppvärmning som är passiv och det sker via solinstrålning.

Ta kontakt med oss om ni önskar rådgivning om vilket fönsterglas som passar er bäst!

Vanliga frågor

Hur går det till när vi anlitar er vid en fönsterrenovering?
  1. Efter godkänd offert och tidplan startas arbetet upp och vi börjar med att täcka fönsterbänkar och golv. För alla information sätter vi upp aviseringar tillsammans med tidplan för projektet
  2. Bågarna delas eller tas ner i sin helhet och transporteras till vår verkstad för renovering. I samband med det monteras fönsterskydd med ljusinsläpp samt en isolerplast som behåller värmen i de fall innerbågen också skickas till verkstaden.
  3. På plats slipas och rengörs karmarna och eventuella rötskador dokumenteras. Innan reparationerna lagas meddelar vi dig via vår Applikation för att godkänna åtgärderna och kostnadssammanställningen.
  4. På verkstaden rengörs bågarna från gammal färg och kitt, därefter finslipas träet samt eventuella rötskador repareras med nytt kärnvirke. Efter du godkänt dessa likt ovan. Utsida och kanter oljas, grundmålas och färdigstryks. Toppförsegling av mellansida för att förebygga inträngning av fukt.
  5. Alla bågar som har renoverats målas i en sluten miljö i vår verkstad. Efter fönsterna ytbehandlats sker en torkprocess där varken solljus eller fukt kan skada behandlingen.
  6. När fönsterna är klara rengörs och putsats glaset och sedan transporteras de tillbaka för återmontering. Stängningsbeslagen kontrolleras och justeras vid behov. Tätningslister monteras för att motverka drag och värmeförluster.
  7. Löpande under arbetets gång görs noggranna egenkontroller. Efter avslutat arbete lämnas ett protokoll över vad som renoverats till er.
  8. Vi ger alltid en garanti på 5 år efter utförd renovering tillsammans med drift- och underhållsinformation.
Hur lång tid brukar en fönsterrenovering ta?

Varje lägenhet vid en fönsterrenovering brukar beröras under cirka 3-4 veckor.

Under projektets gång ser vi alltid till att meddela beställaren om något oförutsett sker och om vi behöver justera tidplanen. Tidplanen kommer sitta upp på plats i fastigheten så alla är informerade.

Varför rekommenderas vi att renovera befintliga fönster i stället för att byta ut dem helt?

Äldre fönster är tillverkade av trä som kallas kärnvirke. Virket är mycket slittåligt och hållbart. Livslängden är flera hundra år och Inget som moderna fönster kan mäta sig med.
Oftast är moderna fönster tillverkade i plåt som med tiden rostar och behöver bytas ut tidigare än ett fönster av kärnvirke behöver göra. Därför blir oftast både mer kostsamt, slöseri med resurser, har en dålig inverkan på miljön och sällan lika snyggt som gamla fönster av kärnvirke.

Hur vet jag att det är fråga om en fönstermålning eller fönsterrenovering?

Om färgen har börjat spricka eller fått blåsor på karmar och bågar då är det troligen fråga om en underhållsmålning. Har fönsterkittet släppt eller att det är skador på virket då är fönsterna i behov av en renovering.

Vid ett platsbesök hos er gör vi en professionell bedömning och ger rekommendationer efter vad vi ser behöver åtgärdas.

Vad för extra kostnader bör vi känna till vid en fönsterrenovering som kan uppstå under projektets gång?

Vi lämnar alltid ett fastpris på en fönsterrenovering. Utöver det kan det tillkomma extrakostnader för att byta ut rötskadat virke som kan upptäckas när vi slipar bort färgen på fönsterna på vår verkstad.
Ni bör i normalfallet räkna med att kostnaden för reparation av rötskadat virke blir ett påslag mellan cirka 20–30% av det offererade priset. Vi fotodokumenterar alla rötskadade partier och redovisar dessa tillsammans med kostnaderna för er som beställare.

varför anlita oss vid ert nästa
fönster­projekt

Kvalitet & miljö

Våra anställda får fortlöpande utbildningar och vi genomför noggranna rekryteringar för att säkerställa rätt kompetens på företaget. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan genom att minimera antalet transporter och beräknar varje enskilt projekt noggrant för att minimera svinn av material.

Hantverk & pålitlighet

Vi har en tydliga styrning och en nära dialog med er som kund om hur projektet fortskrider från start till slut. Vi arbetar med våra tidplaner proaktivt och återkopplar alltid om något oförutsett sker under projektet. Det är viktigt att ni som kund känner er trygga och nöjda efter slutfört projekt tillsammans med oss. Vi följer krav och riktlinjer i branschen för att uppnå och leverera ett hållbart och gediget hantverk vi står för.

Vill du veta mer?