Miljö- och kvalitetspolicy

Miljö-, kvalitet och arbetsmiljö­policy

Tydliga riktlinjer som hjälper oss att driva vårt bolag på ett hållbart och ansvarstagande sätt.

Riktlinjer vi följer

För oss är det självklart att följa våra riktlinjer kring miljö-,kvalitet och arbetsmiljöfrågor. 

Genom att ha våra policys i ryggen kan vi säkerställa vårt arbete både internt och externt. Detta tillåter oss att leverera ett väl utfört arbete tillsammans med nöjda kunder och medarbetare.

Vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att möta våra kunders krav och förväntningar. 

Kvalitetspolicy

Genom kunskap och utbildning arbetar vi för att våra kunders krav och förväntan skall uppfyllas i alla våra uppdrag. Våra kunder ska kunna förlita sig på att de får ett korrekt utfört arbete av god kvalitet på utsatt tid enligt avtal. Alla medarbetares kompetens är en av förutsättningarna för att vi ska nå våra uppsatta kvalitetsmål. Våra medarbetare får därför fortlöpande utbildningar.

Miljöpolicy

I företaget är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Alla tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet då det är en viktig del av vår byggverksamhet. Vi ska verka för att minska den negativa miljöpåverkan såsom transporter, avfallssortering och användning av miljöfarligt material.

Arbetsmiljö­policy

Arbetsmiljön ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet, samt att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av, och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. Vi tar helt avstånd från all typ av särbehandling och kränkande särbehandling.