Värdegrund

Våra grundpelare i företaget

Vår värdegrund genomsyrar hela företaget och det är genom detta vi skapar en hållbar och välfungerande organisation för såväl medarbetare, leverantörer och kunder.

Kvalitet i alla led

Kvalitet
I varje arbetsmoment vi utför föreligger kvalitet för att kunna leverera hållbara och väl utförda fönsterrenoveringar till er som kund. Vi använder de senaste teknikerna och materialvalen för att uppnå en hög standard med snyggt och hållbart resultat.

Pålitlighet
Vi värnar och har alltid er som kund i fokus. Våra projekt är inte slutförda förens vår kund är nöjd med slutresultatet.

Respekt
Vi behandlar varandra med respekt och värderar mångfald i företaget. Vi ansvarar för trygga arbetsplatser genom att snabbt uppmärksamma avvikande beteenden som inte följer vår företagspolicy för att behålla ett arbetsklimat där alla kan bidra med sin kunskap och engagemang.

Ansvar
Vi följer de lagar och regler som vi omfattas av för att skapa en god arbetsmiljö för våra anställda och kunna leverera högkvalitativa fönsterrenoveringar till våra kunder.