Inventering av fönster

Få en fullständig inventeringsrapport av era fönster

Vi erbjuder er som kund en inventering där vi går igenom samtliga fönster grundligt. På så sätt får ni en uppfattning om totalpriset innan projektstart. 

Så här går det till

Innan start av en fönsterrenovering kan det vara tryggt att veta mer om kostnaderna kring rötskador som kan komma att uppstå under renoveringen. Därför erbjuder vi er som kund en inventeringsrapport där vi tillsammans går igenom samtliga fönster grundligt i er fastighet.

Detta för att underlätta er budgetering och för att ni ska få en professionell och tydlig bild över vad hela fönsterprojektet kommer kosta.

Samtliga fönster inventeras i er fastighet och vi tittar noggrant på varje båge och fönster. Beroende på hur stor fastighet ni bor i så tar inventeringen olika lång tid. Räkna med cirka 1 dag när vi är på plats och inventerar. Efter slutförd inventering återkommer vi med en fullständig inventeringsrapport som innehåller:

 • Avisering till boenden fem arbetsdagar innan tillträdesdagen.
 • Inventering av samtliga fönsterpartier.
 • En inventeringsrapport över alla rötskador inklusive bilder.
 • Utlåtande med rekommendation på utförande.

Varför anlita oss?

 • Certifierande och auktoriserade med BF9K och Auktoriserat Fönsterunderhåll
 • Flera års erfarenhet inom branschen
 • Kompetenta och utbildade fönsterrenoverare
 • Konkurrenskraftiga priser
 • Snabb och smidig kommunikation genom vår app som protokollför hela vårt projekt tillsammans med er

Vanliga frågor

Hur går det till när vi anlitar er vid en fönsterrenovering?
 1. Efter godkänd offert och tidplan startas arbetet upp och vi börjar med att täcka fönsterbänkar och golv. För alla information sätter vi upp aviseringar tillsammans med tidplan för projektet
 2. Bågarna delas eller tas ner i sin helhet och transporteras till vår verkstad för renovering. I samband med det monteras fönsterskydd med ljusinsläpp samt en isolerplast som behåller värmen i de fall innerbågen också skickas till verkstaden.
 3. På plats slipas och rengörs karmarna och eventuella rötskador dokumenteras. Innan reparationerna lagas meddelar vi dig via vår Applikation för att godkänna åtgärderna och kostnadssammanställningen.
 4. På verkstaden rengörs bågarna från gammal färg och kitt, därefter finslipas träet samt eventuella rötskador repareras med nytt kärnvirke. Efter du godkänt dessa likt ovan. Utsida och kanter oljas, grundmålas och färdigstryks. Toppförsegling av mellansida för att förebygga inträngning av fukt.
 5. Alla bågar som har renoverats målas i en sluten miljö i vår verkstad. Efter fönsterna ytbehandlats sker en torkprocess där varken solljus eller fukt kan skada behandlingen.
 6. När fönsterna är klara rengörs och putsats glaset och sedan transporteras de tillbaka för återmontering. Stängningsbeslagen kontrolleras och justeras vid behov. Tätningslister monteras för att motverka drag och värmeförluster.
 7. Löpande under arbetets gång görs noggranna egenkontroller. Efter avslutat arbete lämnas ett protokoll över vad som renoverats till er.
 8. Vi ger alltid en garanti på 5 år efter utförd renovering tillsammans med drift- och underhållsinformation.
Hur lång tid brukar en fönsterrenovering ta?

Varje lägenhet vid en fönsterrenovering brukar beröras under cirka 3-4 veckor.

Under projektets gång ser vi alltid till att meddela beställaren om något oförutsett sker och om vi behöver justera tidplanen. Tidplanen kommer sitta upp på plats i fastigheten så alla är informerade.

Varför rekommenderas vi att renovera befintliga fönster i stället för att byta ut dem helt?

Äldre fönster är tillverkade av trä som kallas kärnvirke. Virket är mycket slittåligt och hållbart. Livslängden är flera hundra år och Inget som moderna fönster kan mäta sig med.
Oftast är moderna fönster tillverkade i plåt som med tiden rostar och behöver bytas ut tidigare än ett fönster av kärnvirke behöver göra. Därför blir oftast både mer kostsamt, slöseri med resurser, har en dålig inverkan på miljön och sällan lika snyggt som gamla fönster av kärnvirke.

Hur vet jag att det är fråga om en fönstermålning eller fönsterrenovering?

Om färgen har börjat spricka eller fått blåsor på karmar och bågar då är det troligen fråga om en underhållsmålning. Har fönsterkittet släppt eller att det är skador på virket då är fönsterna i behov av en renovering.

Vid ett platsbesök hos er gör vi en professionell bedömning och ger rekommendationer efter vad vi ser behöver åtgärdas.

Vad för extra kostnader bör vi känna till vid en fönsterrenovering som kan uppstå under projektets gång?

Vi lämnar alltid ett fastpris på en fönsterrenovering. Utöver det kan det tillkomma extrakostnader för att byta ut rötskadat virke som kan upptäckas när vi slipar bort färgen på fönsterna på vår verkstad.
Ni bör i normalfallet räkna med att kostnaden för reparation av rötskadat virke blir ett påslag mellan cirka 20–30% av det offererade priset. Vi fotodokumenterar alla rötskadade partier och redovisar dessa tillsammans med kostnaderna för er som beställare.

Vill du veta mer?