Gusten Persson Fönsterteknik

VÄXER MED

KVALITET OCH HANTVERK

Vi är specialister på fönsterrenovering och har varit verksamma i branschen sedan 2012. Vi renoverar alla typer av fönster och fönsterdörrar i Stockholm– från traditionell fönstermålning till omfattande verkstadsrenovering.

Gusten Persson Fönsterteknik är ett dotterbolag till familjeföretaget  Gusten Persson Måleri som etablerades 1980 av målarmästaren Gusten Persson.

Vi renoverar fönster åt målerikonsulter, fastighetsbolag, förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet. Våra projekt varierar med allt i från stora fönsterentreprenader till underhållsarbeten med traditionell fönstermålning.

På företaget har vi fönsterspecialister med lång yrkeserfarenhet. Dessa skickliga hantverkare har olika specialiseringar-fönstertekniker, målare, snickare, glasmästare som tar hand om dina fönster och återställer dem till ursprungligt skick.

Vi renoverar fönster i enlighet med gällande krav och använder material och metoder som motsvarar högt ställda krav på kvalitet, funktion och miljöhänsyn. Värt att nämna är att all renovering vi gör protokollförs med egenkontroller och fotodokumentation.

Mot bakgrund av de stora energibesparingarna som energiglas kan erbjuda har också byte till energiglas blivit ett allt större inslag i våra uppdrag – särskilt då i samband med större verkstadsrenoveringar.

VI MÅLAR, VI BYGGER, VI RENOVERAR FÖNSTER

Visste du att Gusten Persson Fönsterteknik ingår i en företagsgrupp?

Gruppen består idag av fristående bolag som arbetar med måleri, fönsterrenovering och bygg. Företagsgruppen har vuxit fram successivt genom åren där måleri var först på plan, och därefter kom bygg följt av fönsterrenovering.

Gusten Persson Gruppen

Företagen har gemensamt kontor i centrala Stockholm, gemensam administration och stabsfunktioner för personal, ekonomi, IT och marknad. Detta effektiviserar våra arbeten och samtidigt kan vi erbjuda våra kunder fler tjänster inom måleri, bygg och fönsterrenovering- från mindre uppdrag till omfattande och komplexa entreprenader.

Behöver du hjälp med måleri eller byggnation? Klicka på länkarna nedan för att komma vidare för hjälp.

Våra värdeord

KVALITET

  • Vi tummar aldrig på kvalitet utan utför våra arbeten grundligt och fackmannamässigt
  • Vår personal är kompetenta, erfarna och har dokumenterad utbildning och är väl införstådda med vad det aktuella uppdraget innebär

SERVICE

  • Vi agerar med snabbhet och är alerta mot alla våra kunder, intressenter och medarbetare
  • Kunden är i centrum genom att vi återkopplar med snabbhet och senast inom 24h
  • Vi är flexibla, lösningsorienterade och transparanta gentemot våra kunder

PÅLITLIGHET

  • Vi håller det vi lovar och gör om eller förbättrar arbetet om kunden inte är nöjd
  • Våra projekt slutar inte förrän kunden är nöjd
  • Vi tar gärna emot och lyssnar på feedback från våra kunder, medarbetar och andra intressenter. Det är på så vis verksamheten utvecklas